kahramanmaraş
KEŞFET

Kahramanmaraş

DAHA FAZLA
Ortalama
Sıcaklık
3.7 ° / 23.6 °
Hangi
Bölgede
Karadeniz Bölgesi
Turistrail
Puanı
10 / 3.9
Gezme
Süresi
2 Gün

Kahramanmaraş Hakkında

Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş, dondurması ve tarhanası ile ün kazanmış bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı sırasında savaşın başladığı yer olarak önemli bir ildir. Bu savaş sırasında Türk milletinin yeniden silkelenmesine ve ayağa kalkmasına bu şehir yardımcı olmuştur. Fransız işgalcilere karşı şehir tarafından verilen direnişe karşılık TBMM istiklal madalyası sadece bu şehre verilmiştir. Yine aynı karar ile şehrin adı Maraş iken Kahramanmaraş halini almıştır. Şehir 400 bini alan bir nüfusa sahiptir. Ülkemizin 16. Büyük şehri olan il, toplam nüfus olarak 1 milyonu aşan bir nüfusa sahiptir. İl merkezi dahil olmak üzere şehrin ilçeleri Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu şeklinde sıralanır. Maraş için Evliya Çelebi seyahatnamesinde kelimatları lisan-i Türki şeklinde şeklinde yorum yapmaktadır. Ayrıca ünlü gezgin bölge ile ilgili halkı Türkmen’dir yorumunu da bulundurmaktadır. Bölgede 24 Oğuz boyunun tamamı bulunmaktadır. Maraş ve çevresinde bu botlardan yoğunlukta olanı Avşar, Bayat ve Beydili boylarıdır. İlin yüzde 85 kısmını Türkler oluşturmaktadır. Kürtler yüzde 13 ve Kafkas kökenli vatandaşlar yüzde 3 oran ile şehirde yaşamaktadır. Şehrin tarihi açıdan incelenmesi yapıldığında geçmişinin çok uzun yıllar öncesine dayandığı görülmektedir. Bölgede ilk dönemlere ait tarihi bulgular Tekir Vadisi ve Döngel köyü çevresinde bulunmaktadır. Yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik çağlarda başladığını bu bulgulardan yola çıkarak elde edilmektedir. Neolitik Çağ ve Kalkolitik çağlarda da bölgede yerleşim ve yaşam süreye devam etmiştir. Eski Tunç Çağları döneminde de bölge aynı şekilde yaşanmaya devam edilen önemli merkezlerden biridir. Bu yörede yer aşan şehir Hititler tarafından kurulmuştur. Şehir içinde Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslar ve Araplar var olmuştur. Değişik dönemlerde değişik milletler ve topluluklar bölgede varlığını devam ettirmiştir. Türkler bölgeye Selçuklular ile gelmiştir. Memlükler, Dulkadiroğulları, Osmanlılar şehre sırası ile hakim olmayı başaran devletler ve boylardır. Dünyada yer alan sayılı madalyalı şehirlerden biri olan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı sırasında üstün bir direniş örneği sergilemiştir. 11. Yy sonlarında Türkler Anadolu topraklarına kesin olarak yerleşmiştir. Bu dönemden sonra arada başka devletlerin egemenliği altına gitse se şehir genel anlamda hep Türk hakimiyeti altında kalmıştır. Türk Fransız cephesi açısından Kurtuluş Savaşı döneminde şehrin önemi büyüktür. Cumhuriyet ile birlikte Maraş olayları şehre talihsiz anılar da bırakmıştır. Özellikle Alevi Sünni çatışması olarak tarihe geçen olaylar şehirde yaşanmıştır. Olaylar ile ilgili sonraki dönemlerde mübalağalı rakamlar ortaya konmuştur. Fakat bu abartılar fazla olsa da ne yazık ki o dönemde şehirde can kayıpları yaşanmıştır. Bu dönemde ve bu yörede yaşanan olaylar bundan sonraki dönemlerde ülke halkının tamamına ders olmuştur. Burada yaşanan kardeş kavgası acı bilançoları ortaya çıkarmıştır. Merkezle beraber 10 ilçesi bulunan Kahramanmaraş 52 belde ve 476 köyden oluşmaktadır. Coğrafi yapı olarak bakıldığında şehrin 4/3’lük kısmi dağlar ile kaplıdır. Genel olarak şehir Akdeniz bitki örtüsüne sahiptir. Bölgenin iç kesimlerinde ise Karasal iklim ve bu iklimden doğan bitki örtüsü de yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu iklim özellikleri şehrin Pazarcık ilçesinde etkili şekilde hissedilmektedir. Elbistan ve Afşin ilçelerinde ise Doğu Anadolu Yayla iklimi bulunmaktadır. Andırın ve Göksun ilçesinde ise Akdeniz yayla iklimi bulunmaktadır. Bu kadar iklim çeşitliliği yanında bölge bozulmamış bir doğa güzelliğine de sahiptir. Hatta şehrin bazı bölümleri ve yüksek kesimleri Karadeniz bölgesini aratmayacak güzelliklere sahiptir. Şehrin merkez ilçesi deniz seviyesinden 568 m yüksekliğe sahip bir şehirdir. İlin kuzey kesimleri oldukça dağlık olduğundan bu kesim deniz seviyesinden daha da yüksektir.

Kahramanmaraş Gezilecek Yerler

Kahramanmaraş binlerce yıllık tarihi ile ziyaretçilerine güçlü tarihi eserler sunmaktadır. Merkezi konumda yer alması ve doğası ile de farklı pek çok eseri yer alan şehrin en önemli özelliği güçlü tarihi birikimidir. Şehir binlerce yıldır önemli bir konumda yer almakla birlikte pek çok medeniyetin de önemli bir merkezi olmuştur. Bu bakımdan kaleden, camilere kadar önemli eserler şehir ve çevresinde toplanmıştır.

Kahramanmaraş Kalesi
Kahramanmaraş Kalesi

Kent merkezinde yer alan Kahramanmaraş kalesi inşa ediliş tarihi ile ilgili net bir tarih bulunmamaktadır. Kalenin geç Hititler döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Kale kent merkezinde yüksek bir tepede yer almaktadır. Konum bakımından yapının bulunduğu bölge şehre hakim bir konumda bulunmaktadır. Kalenin stratejik bir noktada olması ayıca önemli bir yanıdır. Yapının kuzey güney yönünde ölçüleri 83- 140 olarak ölçülmüştür. Yapı inşasında moloz ve kesme taşlar kullanılmıştır. Kale pek çok defa onarım ve tamir görmüştür. Özellikle 7- 8 yy tarihlerinde Bizanslar ile Müslümanlar arasında çok sık el değiştiren kale bu sebepten ötürü çok fazla tahrip ve tamir olmuştur. Kale için en esaslı onarım ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Evliya Çelebi bu kaleyi gelip gören seyyahlar arasında yer almaktadır. Ünlü seyyah camiyi inceledikten sonra cami ile ilgili bilgilere yer vermiştir. 1642- 1672 tarihleri arasında camiyi gören Seyyah, burada 1 camiden ve 100 hanenin yer aldığı mahalleden bahsetmektedir. Yapının şu anda bulunan son durumu ise 1960 yıllarına dayanmaktadır. 1960- 1970 yılları arasında yapı ile ilgili çalışmalar ve onarımlar yapılmıştır. Bu çalışmadan sonra kale hali hazırda bulunan görüntüsüne kavuşmuştur. Şehri kuşatan eşsiz manzarası ve tarihi dokusu ile kale görülmeye değer en güzel yerler arasında yer almaktadır. Özellikle merkezi konumda yer alması bakımından bu eserin mutlaka görülmesi gerekir.

Döngel Şelaleleri
Döngel Şelaleleri

Döngel Mağarası Kahramanmaraş – Kayseri yolunda 50. Km üzerinde bulunan bir doğal yapıdır. Bu bölge dünyanın 8. Harikasına aday olan bir yerdir. Bölgede Tekirden batan büyük bir su kütlesi mağaralardan çıkmaktadır. Bu mağaralar üst üste bulunmaktadır. Ayrıca mağaralar birbirinden bağımsız bir yapıdadır. Mağaranın tabandan tavana kadar olan yüksekliği ise 102 m olarak belirlenmiştir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ortaya eşsiz bir görüntü çıkmaktadır. Ulaşım için bölgeye otobüs terminalinden her saat araba kalkmaktadır. Ayrıca özel araç ile de bölgeye 50 dakika içinde ulaşmak mümkün olabilir. Bu bölge yöre içinde kalan güzel bir piknik alanıdır. Güzelliği ile gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Mağaranın etrafı sarp kayalıklar ve çamlıklar ile çevrilidir. Çağlayanlar halinde akan suda ise alabalıklar bulunmaktadır. Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan bir elektrik santrali de burada bulunmaktadır. Çevre ceviz ve çınar ağaçları ile kaplıdır. Sessiz ve sakin bir dinlenme alanı olarak bölge karşımıza çıkmaktadır. Yaz boyunca burası yöre halkı ve çevreden hatta dünyadan gelen misafirleri ağırlamaktadır. Bu bölgede kamp alanı da bulunmaktadır. Ülkemizin değişik bölgelerinden yaz aylarında gelen öğrenciler burada kamp yapmaktadır. Bölge tarihi açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Mağara çevresinde tarih öncesi dönemlere ait eserler bulunmaktadır. Prehistorik dönemde iskan edilen bu bölge görülmeye değer alanlardandır.

Kahramanmaraş Müzesi
Kahramanmaraş Müzesi

Şehirde ilk müze 1947 yılında kurulmuştur. Taş medrese içinde kurulan müze daha sonraki dönemlerde Kahramanmaraş kalesine taşınmıştır. 1961 yılında yapılan taşınma sonunda ise müze bu günkü konumu olan Azerbaycan Bulvarı üzerindeki yerini almıştır. 1977 yılında temeli atılan Kahramanmaraş müzesi için 2003 yılında ek bina çalışmaları da yapılmıştır. Bu müze arkeoloji müzesi olarak 2013 yılında tam anlamıyla faaliyete geçen bir kurum olmuştur. Müze için yapılan envanter kayıtlarında müzede 30 bin adete eserin yer aldığı görülmüştür. Müzede 7 tane teşhir salonu bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yapıda birer adet çocuk eğitim odası ve çok amaçlı toplantı salonu da yer almaktadır. Yapı bahçe teşhir ile ve çevre düzeni ile gelecek ziyaretçilerini beklemektedir. Müzede yer alan önemli salonlardan biri Antik fil sergi salonudur. Antik döneme ait pek çok eser burada yer almaktadır. Direkli mağarası kazısı canlandırma ve sergi salonu da müzede bulunan salonlar arasında bulunmaktadır. Maraş Aslanı ve Hitit Eserleri Sergi salonu da diğer salonudur. Mozaik sergi salonu, taş eserler ve steller sergi salonu, kronolojik arkeolojik eserler sergi salonu, sikke teşhir salonu, bahçe teşhir kompleksi de bölgede bulunan diğer bölümler arasında yer almaktadır.

Devamını Oku

Kahramanmaraş Mutfağı

Kahramanmaraş, özel bir unvan ile Milli Mücadele döneminin en önemli şehirlerinden biridir. Kent kahraman yapısı yanında özel mutfağı ile de önemli bir konumdadır. Şehirde yer alan pek çok yemek tarihi çok önceki dönemlere aittir. Ayrıca Kahramanmaraş iline çevreden gelen göçler de şehrin mutfağına etki etmiştir. Şehirde en güzel yemeklerden biri Maraş köfte olarak bilinmektedir. Kat kat lezzet halinde bulunan bu yemeği tatmadan şehirden gitmemek gerekir. Tarhana, Maraş tava, eli böğründe, un sucuğu, Maraş dondurma, meyve kurusu, Maraş paçası, sömelek köfte, acem pilavı gibi yemekler de şehrin mutfağında yer almaktadır.

Eli Böğründe
Eli Böğründe

Kahramanmaraş mutfağının en ünlü yemekleri arasında bulunan eli böğründe özel bir lezzete sahiptir. Kuzu eti kullanılarak yapılan yemekte patates başta olmak üzere farklı sebzeler de yer almaktadır. Evde de yapılabilen bu yemek Kahramanmaraş yöresinde önemli günlerde sunulan yemekler arasında yer almaktadır. Kuzu eti, patates, biber, soğan, sarımsak, domates, tuz, baharatlar ve yağ yemek için gerekli olan malzemeler arasında yer almaktadır. Bunlar dışında yemeğin sosunda kullanılacak olan salça, sıcak su ve yağ da bulunmaktadır. Hazırlanışı da pratik olan bu yemek için öncelikle et, baharatlar ve zeytinyağı harmanlanmaktadır. Bu şekilde 2 saat kadar dinlenmeye bırakılan yemeğin üzerine diğer malzemeler de eklenir ve yemek fırınlanır. Eski dönemlerde taş fırınlarda yapılan yemekler artık modern fırınlar ile sofralara gelmektedir. Fakat şehir içinde pek çok restoranda odun ateşinde ve taş fırında yapılan yemekler bulunmaktadır. Bu yemeği Maraş sofrasında yemek lezzet bakımından farklı bir deneyim yaşatacaktır.

Acem Pilavı
Acem Pilavı

Medeniyetlerin kesiştiği bir bölgede yer alan Kahramanmaraş, mutfak olarak da Akdeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Bölge farklılığı ve köklü tarih şehrin sofrasına pek çok lezzet katkısı yapmıştır. Şehrin mutfağında farklı kültür lezzetlerinden biri de acem pilavıdır. Uzun yıllar boyunca şehirde yapılan bu yemek çekilen tüm emeklere değecek lezzettedir. Pilav için gerekli olan malzemelerin başında pirinç ve dana et gelmektedir. Havuç, soğan, sarımsak, tereyağı, zeytinyağı ve yenibahar gibi baharatlar pilav için gerekli olan malzemeler arasında bulunmaktadır. Pilavın üzeri için ise çiğ badem, dolmalık fıstık, sıvıyağ ve maydanoz gerekmektedir. Pirinç ılık su ve tuz ile birlikte yarım saat kadar bir kapta bekletilir. Böylece pirincin nişastası çıkacaktır. Pirinçler ve etler kavrulur. Diğer malzemeler de ince şekilde doğranarak eklenir. Tüm malzeme eklendikten sonra pilava su eklenir. Gerekli su da eklendikten sonra pilav pişmeye bırakılır. Suyunu çeken pilav yarım saat kadar demlenmeye bırakılır. Yani dinlenir. Sonrasında bu enfes tat sofraların başköşesine kurulur. Havuçlar ve yenibahar isteğe bağlı olarak yemeğe koyulur.

Maraş Tarhanası
Maraş Tarhanası

Söz konusu mutfak Maraş mutfağı olunca elbette tarhana olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Yörede tarhana hem yemek olarak tüketilir hem de çay yanında çerez olarak tüketilir. Ülkenin her bölgesinde olduğu gibi Maraş ve çevresinde de bu yemek farklı şekillerde yapılır. yapması zahmetli olan bu yemeği tüketmesi ise oldukça lezzetlidir. Tarhana için yörede özel olarak bulunan tarhana buğdayı kullanılır. Değirmende yarma haline getirilen bu buğday, normal pilav gibi bir kabın içerisinde pişirilmeye başlanır. Tamamen pişen bu pilav ateşten alınarak karıştırılmaya devam eder. Daha sonra kazanın üstü kapatılır ve yemek kendi sıcağı ile pişmeye devam eder. Soğuyan dövme iyice yoğrulur ve bunun üzerine yoğurt katılır. Yoğurt yağlı ve ekşi olduğu için yapılan tarhana gevrek olacaktır. Badem ve ceviz ile de ikram edilen tarhana yörede farklı şekillerde ikram edilmektedir. Akşam çayında ya da farklı dönemlerde bu lezzet mutfaklarda baş tacıdır.

Kahramanmaraş Nerededir?

Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş pek çok kişi tarafından bir Güneydoğu ya da Doğu ili zannedilir. Halbuki şehir Akdeniz bölgesinin doğu kısmında yer almaktadır. Bölge İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği bir noktadır. Şehrin doğusunda Adıyaman, Kuzeyinde Kayseri, Sivas ve Malatya, güneyinde Osmaniye ve Gaziantep yer almaktadır. Şehrin batısında ise Adana ili bulunmaktadır. Ankara ile Maraş arası mesafe 580 km iken İstanbul ile şehir arsındaki mesafe 1050 km kadar çıkmaktadır.

Kahramanmaraş için yol tarifi al

Ne Zaman Gidilir?

Kahramanmaraş ziyaret açısından bahar aylarında uygun bir havaya sahip olmaktadır. Şehir içinde gezmek isteyenler kış aylarında soğuk bir hava ile karşılaşacaktır. Özellikle dağlık bölgelerde ve şehir çevresinde gezmek isteyenleri sert bir hava karşılayacaktır. Kışın şehirdeki ortalama sıcaklık 3- 6 derece arasındadır. Kayak yapmak isteyenler ya da kış sporları ile ilgilenenler açısından bu durum değişecektir. Yaz aylarında ise şehir çok sıcak ve kuru bir havaya sahip olmaktadır. Her ne kadar akşamları hava serin olsa da gündüz sıcaklığı insanı bunaltacak seviyededir. Bu bakımdan şehir ilkbahar aylarında ya da sonbahar aylarında gezmek için en uygun hava yapısına sahiptir.

Kahramanmaraş Gece Hayatı

Gece hayatı bakımından Kahramanmaraş hareketli bir yapıya sahip olmasa da alternatif mekanların bulunduğu bir ildir. Şehirde her zevke bütçeye uygun mekanlar bulunmamaktadır. Şehirde yer alan Almina Night Gece Club, şehirde yer alan en ünlü gece mekanları arasında yer almaktadır. Alkollü bir seçenek olan kulüp bu yönüyle gece hayatında var olmak isteyen insanları çekmektedir. Klasedon bar da aynı şekilde gece boyunca eğlence ve alkol sunan mekanlar arasında bulunmaktadır. Roma Gazinosu, yaprak gazinosu da şehirde yer alan gece eğlence yerlerinden bazılarıdır. Şehir merkezinde bulunan bu mekanların ulaşım sıkıntıları da bulunmamaktadır. Şehirde yer alan pek çok gece eğlence mekanları şehir merkezinde yer almaktadır. Sadece gece kulübü olarak değil Türkü bar olarak da eğlence yerleri bunmaktadır. Haskoç Türkü evi ya da Deniz Türkü evi şehirde hizmet veren en güzel türkü bar adresleridir. Gece birkaç kadeh bir şey içmek ve türkü dinlemek isteye herkes rahatlıkla buralara gelebilir.

Kahramanmaraş Festivalleri

Şehirde yapmak istediğiniz gezinizi bir festival ile şenlendirmek istediğinizde şehir size pek çok alternatif sunacaktır. Festival dönemlerinde şehir daha kalabalık olacaktır. Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk oyunları festivali şehrin en eğlenceli etkinlikleri arasında yer almaktadır. Geleneksel oyunlar ve çeşitlilik etkinlik içinde yer almaktadır. Maraş ile bütünleşmiş bir tat olan dondurma için de şehirde festival yapılmaktadır. Dondurma Festivali kapsamında şehirde dondurma dağıtılmaktadır. Dondurma yarışmaları, spor müsabakaları ve dans gösterileri de bu festivalde yapılmaktadır. Şehre gezmeye gelip dondurmanın en güzelini tatmak isteyenler için bu festival büyük bir fırsat olacaktır. 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu da şehirde büyük kutlamalar ile yapılan bir şenliktir. Bu etkinlikte şehir adeta bayram havasını alır. Şehirde yapılan bir diğer etkinlik ise Kahramanmaraş Ultra Maratonudur. Bu maraton ile çevre yöreden ve ülkenin pek çok köşesinden bölgeye ziyaretçi gelmektedir. Etkinlik eğlenceli bir şekilde tamamlanmaktadır.

12 Şubat Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu
12 Şubat Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu
Kahramanmaraş Dondurma Festivali
Kahramanmaraş Dondurma Festivali
Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk oyunları festivali
Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk oyunları festivali

TuristRail'in Önerdikleri

Kayıt Ol